2007 - Scouting in Nederlands Indië en Indonesië

>2007-1    2007-2    2007-3

Over dit stukje oorspronkelijk Nederlandse historie en het vervolg daarop in de republiek is bij de huidige leden van Scouting Nederland niet zo veel bekend. Daarom haalden wij uit het depot foto's, tijdschriften, boeken, insignes en uniformen tevoorschijn, die het verhaal vertellen van de Scouts in 'de gordel van smaragd' die zich slingert rond de evenaar.

2007-4

Het eerste deel van de expositie gaat over de Padvinders en Padvindsters in het koloniale tijdperk. Al in 1912 werden de eerste troepen opgericht en de uiteindelijk gevormde vereniging omvatte zowel jongens als meisjes. De jaren dertig waren belangrijk. In 1934 kwamen Lord en Lady Baden-Powell op bezoek en tijdens een grote rally enthousiast begroet. In 1937 nam een grote deputatie Verkenners deel aan de Wereld Jamboree in Nederland. Alle groepen van de bevolking waren in dit Indische contingent vertegenwoordigd.

 

 

2007-5Het tweede deel van de tentoonstelling gaat over de Japanse bezetting. Scouting werd verboden, maar in de kampen ging het stiekem door. Zelfgemaakte insignes en zeldzame voorwerpen tonen hoe al improviserend meisjes en jongens trouw bleven aan hun idealen. Het slot van de expositie laat zien hoe Scouting bloeit in de huidige republiek. Vanaf 1961 is Gerakan Pramuka een vereniging waarin diverse (religieuze en politieke) groeperingen verenigd zijn. Bij de Scouting wereldbeweging 2007-6WOSM staan niet minder dan 8.909.435 Indonesische meisjes en jongens geregistreerd. Het land is daarmee koploper. Ter vergelijking: in datzelfde jaar schreven 2007-7de Verenigde Staten 6.239.435 Boy Scouts in, leverde India 2.138.015 leden, de Filippijnen 1.956.131 en Thailand 1.305.027 leden.     

We kregen voor het slotdeel van deze tentoonstelling prachtig materiaal toegestuurd door vrienden ter plekke. Het symbool van de Scouts daar is de bloeiende kokosnoot. Voor een florerende vereniging als Pramuka is dit een betekenisvol ereteken.

De tentoonstelling is alles bij elkaar een mix van oud en modern. In de boeken, bladen en badges van voor de tweede wereldoorlog is goed te zien dat het varianten zijn van wat wij toen hier in Nederland gebruikten. Uit het actuele materiaal 2007-8blijkt hoe Scouting daar met de moderne tijd meegaat. Dankzij de regelmatig gehouden Nationale Jamborees komt de jeugd in contact met collega's uit andere delen van het eilandenrijk en met buitenlandse Scouts. De oudere jeugd doet veel aan hulpverlening in achtergebleven gebieden, op plekken waar de tsunami toesloeg en elders waar praktische hulp nodig is.

De tentoonstelling is op de normale openingsdagen te bezichtigen en voor groepen ook op andere momenten als tevoren een afspraak is gemaakt. Wij zorgen dan voor een passende rondleiding. Graag tot ziens in Baarn.

2007-9

Scouting Nederland Museum

Adres

Scoutingmuseum Baarn
Amsterdamsestraatweg 51
3744 MA Baarn

Openingstijden

Het museum is per 1 juli 2020 weer open op zaterdagmiddagen van 14.00 -16.00 uur.

Maar alleen na telefonische reservering bij Derk Tholen: 030-6371915, bij geen gehoor ons secretariaat: 06-23098976.

Elke zaterdagmiddag vanaf 1 maart tot 1 november 2020 van 14.00 tot 16.00 uur.
In de maanden juli en augustus ook elke woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur.

Voor groepen vanaf 10 personen is het ook mogelijk een afspraak te maken buiten deze tijden.
Neem dan s.v.p. contact op met ons bestuurslid Derk Tholen, tel. 030-6371915.

IBAN: NL40RABO 0130025410
BIC: RABONL2U

 

Algemene informatie:

Ons secretariaat is te bereiken op tel. nr.: 06-23098976 en via e-mail: museumbaarn@scouting.nl

Volg ons ook via Facebook.

Mail ons als u vragen heeft of als u spulletjes heeft die u kwijt wilt. Wij komen ze graag bij u ophalen!