Scouting van 1973 tot heden

NM1De ontstaansgeschiedenis van de organisatie Scouting Nederland begon concreet in de jaren 60. Op dat moment waren er vier landelijke organisaties die zich met Scouting bezighielden. Dat waren de Vereniging de Nederlandse Padvinders (NPV), toegankelijk voor iedereen, en het 'Nederlandse Padvindsters Gilde (NPG) met daarbij de Katholieke Verkenners (KV) en de (Katholieke) Nederlandse Gidsen (NG). Vanuit de overheid die de 4 organisaties financieel ondersteunde, kwam er druk om te gaan fuseren.

De echte fusiebesprekingen startten begin jaren zeventig. Er waren onderhandelingen op nationaal-, gewestelijk- en districtsniveau. Het was een moeilijke tijd. Er waren voor- en tegenstanders in alle vier de organisaties. Toch werd de fusie doorgezet.

Langzamerhand kwam het gezamenlijk gevoel op gang en werd Scouting Nederland op de kaart gezet, met o.a. een nieuw Kabouterthema: Bambilië, andere uniformen en een nieuw vignet.

NM2    NM3    NM4    

Dit laatste gaf nog veel ongenoegen, omdat eerst voor een ´modern´ logo werd gekozen dat verdacht veel op het logo van grootgrutter De Gruyter leek. Na veel bezwaren uit de vereniging werd uiteindelijk een ander vignet geïntroduceerd: de internationale lelie van de jongensbeweging en het klaverblad van de meisjesbeweging, omgeven door een cirkel van touw met onderin een platte knoop. Op 20 oktober 1973 opende koningin Juliana het nieuwe landelijk bureau in Amersfoort tijdens de feestelijke manifestatie `Spel opent alle deuren`. Later is het bureau verhuisd naar Leusden, waar het werd omgedoopt tot landelijk servicecentrum en nu nog gevestigd is.

NM5

In de beginjaren van Scouting Nederland werd gebruikgemaakt van twee jarenthema´s die van Scout-In tot Scout-In duurden. Bekende thema´s waren ´Scouting Natuurlijk Avontuurlijk ´ en ´Tot je dienst`. Scout-In is een tweejaarlijks evenement voor alle kaderleden binnen Scouting. Met op z´n hoogtepunt bijna 10.000 deelnemers. De eerste jaren was Scout-In in Ommen, later in Dronten en tegenwoordig in Boxtel. Momenteel wordt hard gewerkt om het nieuwe Scoutinglandgoed bij Zeewolde te realiseren en het is de planning om de eerstvolgende Scout-In in 2015 daar te gaan houden.NM6In 1985 werd het 75-jarig bestaan van Scouting (in) Nederland gevierd met o.a. de Jubileum Jamboree in Apeldoorn met 7000 deelnemers en Nawaka (Nationaal waterkamp) in Vinkeveen met 3500 deelnemers. Voor de jongste leden is er de ´Jubilee´-dag. Dwars door het hele land reisden zo´n 43.000 welpen en kabouters van hun woonplaats naar een pretpark aan de andere kant van het land. Menig treinreiziger verzuchtte bij het aanschouwen van nog meer welpen en kabouters of er nooit een einde aan komt.
De in begin jaren 90 geïntroduceerde nieuwe trainingsroute Maatwerk is in 2010 vervangen door Scouting Academy waarbij competenties centraal staan.

NM7Hoogtepunt tot nu toe in de historie van Scouting Nederland is ongetwijfeld de Wereld Jamboree die in 1995, voor de tweede maal, in Nederland werd gehouden en wel op de bodem van de Zuiderzee bij Dronten. De 18e Wereld Jamboree was een enorm succes. Ongeveer 24.000 deelnemers uit 166 landen bouwden samen met 5.000 stafleden een geweldig tiendaags feest met on-Nederlands mooi weer. Ook financieel was het een succes en door alle persaandacht op radio, tv en in alle kranten nam het ledenaantal van Scouting Nederland in die periode met 10.000 leden toe tot ongeveer 122.000.

NM8Nieuwe speltakken als de bevers, voor vijf tot zevenjarigen en de esta´s, de gemengde speltak voor zeven tot elfjarigen met een eigen spelthema, ontstonden.

In 2000 vond er een grote reorganisatie plaats binnen Scouting Nederland: districten en gewesten werden opgeheven en vervangen door regio´s. Deze schaalvergroting van het middenveld heeft voor- en nadelen. Minder bestuurders nodig, maar ook meer op afstand van de groepen. In ieder geval letterlijk.

NM9In 2007 werd mondiaal het 100-jarig bestaan van Scouting gevierd met o.a. een Jubileum Jamboree in Chelmsford, Engeland. Op 1 augustus om acht uur ‘s ochtends was de ´Sunrise Cermony´. Miljoenen scouts over de hele wereld hernieuwden tegelijkertijd hun ooit afgelegde belofte. Ook op het labelterrein Eerde bij Ommen.

In 2010 werd het 100-jarig bestaan van Scouting (in) Nederland gevierd. Dat begon met de, van 1985 gekopieerde, actie om in alle gemeenten en provincies taarten aan te bieden aan de burgemeester of commissaris van de Koningin. Een groot succes dat veel publiciteit opleverde. Andere jubileumactiviteiten waren Scouts2day in Utrecht met ruim 20.000 deelnemers en de Jubileum Jamboree in Roermond in de zomer van 2010 met ruim 12.000 deelnemers uit binnen- en buitenland.

Met de uitvoering van het project 2010 waarbij het oude uniform is aangepast tot Scoutfit, er nieuwe benamingen voor leeftijdsgroepen kwamen (bijv. welpen voor alle zeven tot elfjarigen), de nieuwe trainingsroute Scouting Academy ontstond en er nieuwe / geüpdate spelprogramma´s kwamen, is Scouting Nederland helemaal klaar voor de tweede eeuw van haar bestaan!

Scouting Nederland Museum

Adres

Scoutingmuseum Baarn
Amsterdamsestraatweg 51
3744 MA Baarn

Openingstijden

Elke zaterdagmiddag vanaf 1 maart tot 1 november van 13.00 tot 15.00 uur.
In de maanden juli en augustus ook elke woensdagmiddag van 13.00-15.00 uur (alleen na reservering, zie hieronder).

IBAN: NL40RABO 0130025410
BIC: RABONL2U

 

Contact met het museum:

Donatie padvinderij/scouting memorabilia

Heeft u nog oude spullen van de padvinderij/scouting en wilt u deze doneren aan het museum ter
uitbreiding van onze collectie neemt u dan even contact op via onze mail
 

Algemene zaken

Voor algemene vragen over het museum kunt u contact opnemen met ons secretariaat via mail:
Secretariaat-museum@scouting.nl of telefonisch: 073-5213172

Bezoekafspraak

Wilt u een bezoekafspraak maken voor een groep met een rondleiding bel dan s.v.p. Derk Tholen 030-6371915Volg ons ook via Facebook.

Mail ons als u vragen heeft of als u spulletjes heeft die u kwijt wilt. Wij komen ze graag bij u ophalen!