Vier verenigingen

In 1911 ontstonden in ruim 40 gemeenten in Nederland troepen Padvinders, Jonge Verkenners, Padverkenners, enz. Ook verschenen de eerste Meisjes in Uniform. Uit de fusie van N.P.O. en N.P.B. ontstond in 1915 de N.P.V.

verenigingen01verenigingen02verenigingen03

In 1916 werd het Nederlandse Meisjes Gilde opgericht, het latere Padvindsters Gilde.

verenigingen04verenigingen05

In 1930 maakten de sterk groeiende Katholieke Verkenners zich los van de N.P.V. De twee bleven samenwerken binnen de Nationale Padvindersraad.

verenigingen06verenigingen07

Direct na de bevrijding ontstond de N.G.B. (later N.G.) met afdelingen in alle Bisdommen. In 1947 volgde de internationale erkenning en de samenwerking met het N.P.G. binnen de Nationale Padvindstersraad.

verenigingen08

In 1973 fuseerden de vier organisaties tot Scouting Nederland.

verenigingen09

Afkortingen

N.P.O.

Nederlandse Padvinders Organisatie

1910-1915

N.P.B.

Nederlandsche Padvinders Bond

1911-1915

C.P.O.

Christelijke Padvinders Organisatie

1911-1915

N.P.V.

Vereniging van Nederlandse Padvinders

1915-1973

N.M.G.

Nederlands Meisjes Gilde

1916-1933

K.V.

Katholieke Verkenners

1930-1973

P.V.N.

Padvinders Vereeniging Nederland

1933-1937

N.P.G.

Nederlands Padvindsters Gilde

1933-1973

V.K.J.B.

Verkenners van de Katholieke Jeugdbeweging

1945-1973

N.G.B.

Nederlandse Gidsen Beweging

1945-1957

N.G.

Nederlandse Gidsen

1957-1973

S.N.

Scouting Nederland

1973-heden

Scouting Nederland Museum

Adres

Scoutingmuseum Baarn
Amsterdamsestraatweg 51
3744 MA Baarn

Openingstijden

Elke zaterdagmiddag vanaf 1 maart tot 1 november van 13.00 tot 15.00 uur.
In de maanden juli en augustus ook elke woensdagmiddag van 13.00-15.00 uur (alleen na reservering, zie hieronder).

IBAN: NL40RABO 0130025410
BIC: RABONL2U

 

Contact met het museum:

Donatie padvinderij/scouting memorabilia

Heeft u nog oude spullen van de padvinderij/scouting en wilt u deze doneren aan het museum ter
uitbreiding van onze collectie neemt u dan even contact op via onze mail
 

Algemene zaken

Voor algemene vragen over het museum kunt u contact opnemen met ons secretariaat via mail:
Secretariaat-museum@scouting.nl of telefonisch: 073-5213172

Bezoekafspraak

Wilt u een bezoekafspraak maken voor een groep met een rondleiding bel dan s.v.p. Derk Tholen 030-6371915Volg ons ook via Facebook.

Mail ons als u vragen heeft of als u spulletjes heeft die u kwijt wilt. Wij komen ze graag bij u ophalen!