2022: 100 jaar Leger des Heils scouting

 THE SALVATION ARMY

Hoe het begon….                                                                                                                  William Booth (1829-1912)


Het Leger des Heils is in Engeland opgericht door de predikant William Booth. Booth, geboren in 1829, werd in zijn tienerjaren christen en besteedde veel tijd aan het doorvertellen van het Goede Nieuws (Evangelie) uit de Bijbel. Zo kwam hij ook in aanraking met de arme bevolking van Oost Londen. Deze confrontatie voedde het sterke verlangen in hem om iets voor deze mensen te betekenen.
Hiervoor startte hij in 1865 The Christian Mission. William predikte tot de armen en startte een gaarkeuken, terwijl zijn vrouw Catherine tot de rijken sprak om steun te krijgen voor hun financieel veeleisende werk. Na verloop van tijd begon ze haar eigen fondsenwervingscampagnes te houden. Pas in 1878 word The Christian Mission bekend als The Salvation Army, met als motto “To save and Serve”. Het “leger” werd ingericht als een militaire organisatie, met uniformen en rangen en emblemen. Booth was de eerste “Generaal”
De organisatie bleef niet beperkt tot de Britse Eilanden. Reeds in 1880 volgde oprichting in de VS en daarna in vele andere landen o.a. in 1887 in Nederland. Hier koos men er voor de naam Salvation Army niet letterlijk te vertalen als Reddingsleger doch als Leger des Heils (LdH). Hoewel generaal Booth in 1912 stierf, legde hij een stevige basis voor het levensreddende werk dat het Leger des Heils nog steeds verricht in meer dan 130 landen.


                                                                                                                                                         


William Booth wordt beschouwd als een van de grootste Britten uit haar geschiedenis, was gehuwd met Catherine Booth (1829-1890) welke vanwege haar invloed in de vorming van het Leger des Heils bekend als de 'Moeder van het Leger des Heils’.

 William en Catharine hadden samen 8 kinderen: Bramwell, Evangeline, Ballington, Kate, Emma, Herbert, Lucy en Marie.
Bramwell en Evangeline werden later ook generaals.

 

Baden Powell en de Life Saving Scouts


Zoals bekend bood Baden-Powell zijn idee 'Scouting for Boys' eerst aan verschillende in Groot Brittannië bestaande organisaties die zich min of meer met jeugdwerk bezig hielden, zoals bv de 'Boys Brigade'. De leiding van de 'Salvation Army' volgde de ontwikkeling van het werk van B-P met aandacht en vroeg zich terecht af of Scouting ook niet gebruikt kon worden in het kader van haar evangelisatie activiteiten.
In 1910 had Generaal William Booth een diepgaand gesprek met B-P. Hij vroeg toestemming om een deel van diens ideeën te mogen overnemen in het jeugdwerk van Het Leger. En zo werd – met steun van B-P. - in 1913 de oprichting van de Salvation Army’s Scout Movement bekend gemaakt. Het motto van de Life Saving Scouts werd: “To save and Serve”, (“Redden en Dienen’’). Anders dan de groepen van bv Y.M.C.A. (Young Men’s Christian Association) dat ook Scouting groepen oprichtte, sloten de Salvation Army Scouts zich niet aan bij de door B-P inmiddels opgerichte Boy Scouts Association. Dit zou pas jaren later, in 1948, gebeuren.


Padvinders bij het Leger des Heils - 1922    


Het Leger des Heils in Nederland hield zich nog op de vlakte en keek eerst (in Engeland) de kat uit de boom. Toen bleek dat het Scouting werk van de Life Saving Scouts in Engeland en zijn overzeese gebiedsdelen 'zegenrijk' was, stak men toch maar eerst nog eens even de Noordzee over voor een nader onderzoek ter plekke. In oktober 1920 kreeg Brigadier J. Bulterman de opdracht om in Engeland zijn licht op te steken. Dit leidde, na toch nog wat aarzeling, als onderdeel van de jongelieden organisatie binnen het korps, op 16 december 1922 tot inzegening van de eerste Leger des Heils Padvinders bij het Korps Amsterdam.

 logo jongens